1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

จี้สอบ’พงศ์พร’ส่งเมียไปนอก ส่อใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์

อสคพ.จี้ตรวจสอบงบฯพศ. โครงการสักการะสังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล 29 มี.ค.-5 เม.ย. หลังพบภรรยาพงศ์พร “กนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์” มีชื่อร่วมโครงการพร้อมไปนั่งเป็นประธาน ชี้ส่อเข้าข่ายใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ วันนี้( 2 พ.ค.) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา(อสคพ.)

ได้มายื่นหนังสือถึงพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ขอทราบกรณีนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ เดินทางไปประเทศอินเดีย-เนปาล โดยใช้งบประมาณของพศ. หรือไม่ แต่เนื่องจากพ.ต.ท.พงศ์พร ติดราชการอยู่ ยังไม่ได้เดินทางมายังพศ. จึงมอบให้นายประทีป พูลลาภ ผอ.ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นผู้มารับหนังสือ โดยนายประทีป กล่าวว่า จะแจ้งข้อร้องเรียนนี้ไปให้กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชี้แจงรายละเอียดมา เพราะเป็นกองที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ด้านนายวิชัย กล่าวว่า เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากพุทธศาสนิกชนว่าการที่นางกนิษฐา เดินทางไปประเทศอินเดียกับโครงการของพศ. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.- 5 เม.ย. ที่ผ่านมานั้น เป็นการที่พ.ต.ท.พงศ์พรเอื้อประโยชน์ให้แก่ภรรยาของตนเองหรือไม่ ซึ่งอาจมีความผิดตามจรรยาบรรณวินัยข้าราชการพลเรือน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พศ.จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน จึงอยากให้ผอ.พศ.ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน หรือตอบเป็นหนังสือมายัง อสคพ. ภายใน 15 วันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พศ. จัดขึ้นเพื่อนำเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และฆราวาส ผู้ส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปศึกษาดูงานประกอบศาสนกิจ และนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่ประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และฆราวาส ผู้ส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรพศ. โดยพศ.ได้ดำเนินการจ้างเหมาให้บริการโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคือ บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด ด้วยจำนวนเงิน 4,999,500 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews