1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

“บิ๊กตู่”เอาใจดันภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวโลก

ดันภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโลก! ครม.สัญจร “บิ๊กตู่” เอาใจคนใต้ ไฟเขียวแผนพัฒนาภาคใต้ หวังยกชั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ดันภูเก็ตเมืองสมาร์ทซิตี้ ทันสมัยน่าอยู่ สั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดันเต็มสูบ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดสงขลา

เห็นชอบทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ในช่วง 5 ปี ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานหาทางผลักดันให้ภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ พัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสำราญ พัฒนากรท่องเที่ยวเชิงอาหาร และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองอัจฉริยะ มีระบบขนส่งมวลชนทางราง ควบคู่ไปกับการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่ด้วย

ขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องที่ยว เช่น พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย หรือรอยัลโค้ท สายชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา เชื่อมโยงกับสายรอยัลโค้ทภาคกลาง และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย พัฒนาท่าเรือสำราญในภูเก็ตเป็นท่าเรือหลักที่สำคัญของโลก เช่นเดียวดับท่าเรือกระบี่ พังงาน และสมุย พร้อมทั้งพัฒนาเส้นทางการค้าภาคใต้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มการค้าโลก เช่น ตะวันออกไปจีน ญี่ปุ่น และฝั่งตะวันตกไปยังภูมิภาคความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล เชื่อมกับประเทศอินเดียต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews