1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

รัฐบาลย้ำผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ

รัฐบาลย้ำผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติถึง 30 มิ.ย.61 วอนนายจ้าง-ลูกจ้างทำตามกฎกติกและร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ได้ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศและทำงานได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 โดยแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น รัฐบาลรับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวราว 900,000 คน ที่กำลังพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้คสช.กำลังพิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ในการผ่อนผัน
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกว่า 900,000 คน ต้องไปขึ้นทะเบียนประวัติจัดทำฐานข้อมูลที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ภายในวันที่ 31 มี.ค.2561 และไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใดๆนั้น ให้นายจ้างพาไปขึ้นทะเบียนประวัติและจัดทำฐานข้อมูลภายใน 30 วัน นับจากวันที่รมว.แรงงานกำหนด ซึ่งกำลังจัดทำรายละเอียด จากนั้นให้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews