1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

‘หมาบ้า’กัดตรงไหนตายเร็ว? เชื้อถึงสมองไม่มียารักษา

“โรคพิษสุนัขบ้า” ระบาด!! แพทย์ชี้เชื้อจะรุนแรงขึ้นอยู่กับลักษณะบาดแผล จุดที่ถูกกัดว่ามีเส้นประสาทเยอะแค่ไหน แต่ร้อยทั้งร้อยติดเชื้อแล้วรักษาไม่หายเสียชีวิตทุกราย วันที่ 12 มี.ค. นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ให้ความรู้ว่าสถานการณ์ “โรคพิษสุนัขบ้า” ในปี 2561 นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 3 ราย ในจังหวัดสุรินทร์ สงขลา และตรัง

ซึ่งจากการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของคนไทยพบว่า ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ 60 คิดว่าเป็นแล้วรักษาหาย และร้อยละ 59 คิดว่าไม่เป็นไร เมื่อถูกสุนัขกัดหรือแมวข่วนเป็นแผลเล็กน้อย จึงไม่ทำความสะอาดแผลเบื้องต้น หรือไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ ซึ่งจริงๆ แล้วโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการแล้วจะรักษาไม่หายและเสียชีวิตทุกราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการชะล่าใจ จึงทำให้สายเกินกว่าจะยับยั้งเชื้อได้ทัน ความรุนแรงของเชื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งระยะฟักตัวหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายไปจนเกิดอาการใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ หรืออาจสั้นเพียง 5 วัน หรือยาวนานเกินกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง โดยเฉพาะตำแหน่งที่ถูกกัดที่มีเส้นประสาทจำนวนมาก เช่น มือ ใบหน้า รวมถึงลักษณะของแผล ถ้าแผลใหญ่จะเสี่ยงสูง ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ถูกกัดใกล้สมอง แต่เกี่ยวว่าตำแหน่งนั้นๆ มีเส้นประสาทเยอะหรือไม่ โดยเฉพาะมือกับใบหน้าจะมีเส้นประสาทจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันได้ด้วยการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี ให้สุนัขอยู่ในสายจูงเมื่อนำออกนอกบ้าน ไม่ปล่อยเพ่นพ่าน ทำหมันหรือฉีดยาคุมเพื่อควบคุมจำนวนไม่ให้มีมากเกินไป ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดด้วยคาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง และสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อถูกกัดควรรีบล้างแผลเพื่อลดจำนวนเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์ และฉีดวัคซีนต่อจนครบ สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่คือไม่มาพบแพทย์และรับวัคซีนไม่ครบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews