‘ร้านคนจับปลา’ แหล่งอาหารสดจากทะเลสู่ผู้บริโภค

‘ร้านคนจับปลา’ fisherfolk แหล่งอาหารสดจากทะเลสู่ผู้บริโภค ทางเลือกใหม่ชาวประมง ‘ปากบารา’ อ่าวปากบารา ตั้งอยู่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นแหล่งทำประมงชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทุกๆ วันกลุ่มชาวประมงจะออกเรือไปจับสัตว์น้ำเพื่อนำมาเป็นอาหารและจำหน่ายให้แพปลา แต่ที่ผ่านมาผลผลิตที่จำหน่ายไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางกลับมีราคาสูงกว่าที่จำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาผลผลิตถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากบารา บ้านตะโละใส และบ้านท่ามาลัย หันมารวมตัวกันจัดตั้งร้านจำหน่ายสัตว์น้ำที่จับได้ ส่งขายตรงถึงผู้บริโภค เพื่อตัดพ่อค้าคนกลางออกไปจากห่วงโซ่การค้าขาย ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภคได้ในราคายุติธรรม

ชวนเดิน-วิ่ง ‘วไลยอลงกรณ์’

ในปัจจุบันกิจกรรมจัดการแข่งขันเดินวิ่ง กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย นอกจากเป็นการแข่งขันมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีทั่วไปอีกด้วย ล่าสุด “ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017″งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ องคมนตรี-ผู้ว่าฯ เมืองปทุม